Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańska

na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta

Zadanie 3: w. Szemud (bez węzła) - w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

PROJEKT BUDOWLANY

Pełny ekran

Legenda

Mapa i przebieg projektowanych dróg jest przedstawiony poglądowo z etapu Projektu Budowlanego i i w niewielkim zakresie może jeszcze ulec zmianie