Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Data podpisania Umowy

26/03/2018 r.

Kwota kontraktowa brutto

817 110 153,92 PLN

Zakończenie robót

02/11/2021 r.

Aktualności

W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w kwietniu 2021 planowane następujące zmiany w organizacji ruchu:
- w związku z planowaną budową sieci wodociągowej w ciągu ul. Chwaszczyńskiej w rejonie „Polifarbu” w dniu 07.04.2021 od godz. 06:00 planowane są utrudnienia w ruchu. Planowany termin obowiązywania organizacji ruchu - 30.06.2021r.
- w związku z planowaną budową sieci wodociągowej w ciągu ulic: Węgierskiej, Chwaszczyńskiej (boczna), Rdestowej, Krzemowej w Gdyni  w ramach budowy drogi ekspresowej S6 planowana jest zmiana organizacji ruchu na dzień 07.04.2021 (środa) o godz. 6.00. Planowany termin obowiązywania organizacji ruchu - 30.06.2021r. W ramach przedmiotowej organizacji w dniu 08.04.2021 godz. 18:00 do godz. 05:00 9 kwietnia zostaną zamknięte jezdni (oba pasy) - wyjazdu z ul.Rdestowej w kierunku  ul.Chwaszczyńskiej;  ruch zostanie skierowany na pas wjazdowy do ul.Rdestowej z ul.Chwaszczyńskiej. Tej samej nocy po przywróceniu ruchu na odtworzony ww. pas, dojdzie do zamknięcia pasów z ul.Chwaszczyńskiej w kierunku ul.Rdestowej.
- ze względu na występujące niekorzystne warunki atmosferyczne w ostatnich dniach tj. przelotne opady śniegu, śniegu z deszczem, silny wiatr oraz w nocy niskie temperatury nastąpiło opóźnienie przygotowania elementu przez Wykonawcę. W związku powyższym informujemy, że prace związane z betonowaniem ustroju nośnego WD-106 zostają przesunięte na noc 9/10.04.2021r. Godziny prac nie ulegają zmianie. w związku z betonowaniem obiektu WD-106( w ciągu ul.Lipowej)  w dniu 08-09.04.2021r. w godz. 21:15-05:00 nastąpi zmiana w organizacji ruchu polegająca na zawężeniu jezdni S6 do jednego pasa ruchu (tymczasowe zamknięcie lewych pasów ruchu) oraz kilkuminutowe wstrzymania ruchu.
-  w dniu 14.04.2021 o godz. 15:00  zostanie uruchomioy by-pass w ciagu ul.Myśliwskiej (okolice obiektu WD-72). Planowany okres obowiązywania przedmiotowej organizacji ruchu - 02.11.2021r. 
- w dniu 17.04.2021r. o godz. 06:00 w związku z wykonaniem styku nawierzchni oraz na czas oznakowania strefy robót na Obwodnicy Trójmiasta w km 317+500 - 319+700 (w kierunku Gdańska) planowane jest zawęzenie na jezdni prawej.
 
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w marcu 2021 planowane następujące zmiany w organizacji ruchu:
- w nocy z 02/03.03.2021  w godz. 22:00 – 5:00 w ciągu S6 w rejonie budowanego obiektu WD-106 (ul. Lipowa) będą prowadzone pomiary geodezyjne. Utrudnienia będą polegały na zajęciu lewego/prawego pasa ruchu na obu jezdniach w różnym przedziale czasowym. Na jezdni na której będą prowadzone pomiary kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu.  W pierwszej kolejności wystąpią utrudnienia na jezdni w kierunku Gdyni, a następnie na jezdni w kierunku Gdańska.
- w dniu 03.03.2021 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w związku z oznakowaniem prac związanych z budową drogi S6 (węzeł "Koleczkowo") - zamknięcie ul. Czynu Tysiąclecia w Bojanie.
- w związku z planowaną budową wlotów łącznic na włączeniach z ul. Nowowiczlińską (węzeł Górnicza) w ramach budowy drogi ekspresowej S6 planowane są utrudnienia w okresie od 08.03.2021r. do 26.03.2021 (godz. 6:00). Utrudnienia te będą polegały na zawężeniu jezdni ul. Nowowiczlińskiej do jednego pasa ruchu . Sterowanie ruchem będzie ręczne, przez uprawnionych pracowników wykonawcy (w dzień) lub automatyczną sygnalizacją świetlną (w nocy). Ponadto ze względu na prowadzone prace budowlane zostaną zamknięte wloty ulic Lubczykowej i Anyżowej. Zostały wyznaczone lokalne objazdy do Lubczykowej przez Rdestową i Lukrecjową, a do Anyżowej przez Nowowiczlińską/Koperkową/Jarzębinową.   W dniu 24.03.2021 około godz. 11:30 ruchu w ul. Nowowoiczlińskiej w rejonie budowanych łącznic zostało zlikwidowane wahadło, a ruch przywrócony na dwa pasy ruchu (po jednym pasie w każdym kierunku). Z uwagi na brak przebudowy sieci trakcyjnej trolejbusowej, trolejbusy nadal na jednym kierunku muszą poruszać się na bateriach. Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej zaplanowana jest na dzień 24.03. godz. 21:00 – 3:00, co oznacza tymczasowe  przywrócenie ruchu wahadłowego sterowanego za pomocą sygnalizacji swietlnej.
- w związku z planowaną budową sieci wodociągowej  w ciągu ul. Rdestowej planowane są utrudnienia w nocy z 11/12.03.2021 w godz. 20:00 - 5:00. Prace te będą prowadzone na wahadle przy ręcznym kierowaniu ruchem na krótszym odcinku (na długości wysp kanalizujących wloty). Jednocześnie Wykonawca robót dołoży wszelkich starań, aby okres utrudnień związany z budową sieci wodociągowej został zminimalizowany.
- w ciągu jednej nocy w okresie 15-19.03.2021 w godz. 22:00 - 5:00 w ciagu S6 w rejonie budowanego obiektu WD-106 (ul. Lipowa) będą prowadzone prace związane z betonowaniem.
- w dniu 16.03.2021r. godz. 07:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu związanej z zamknięciem ul.Polnej w Chwaszczyno. Planowany okres obowiązywania przedmiotowej organizacji ruchu - 31.05.2021r. 
- w dniu 29.03.2021r. godz. 08:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu związanej z budową nowego układu drogowego w ul.Krzemowej w Gdyni. Planowany okres obowiązywania przedmiotowego TOR to okres do 16.05.2021r.
 
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w lutym 2021 planowane następujące zmiany w organizacji ruchu:
- w związku z planowanym montażem stropów typu filigran związanych z budową wiaduktu drogowego WD-106 (w ciągu ul. Lipowej), km S6 – 321+125 w ramach budowy drogi ekspresowej S6 planowane są utrudnienia w godzinach nocnych tj. od 22:00 - 5:00 w dniach 22/23.02.2021, 23/24.02.2021 (kierunek Gdańsk) , w dniach 24/25.02.2021, 25/26.02.2021 (kierunek Gdynia), polegające na zawężeniu jezdni S6 do jednego pasa ruchu oraz kilkunastominutowe wstrzymania ruchu wg poniższego harmonogramu. 
Harmonogram:
        - Noc z 22/23.02.2021 oraz noc z 23/24.02.2021 – jezdnia w kierunku Gdańska, miejsce wstrzymania ruchu km około 320+950
        - Noc z 24/25.02.2021 oraz noc z 25/26.02.2021 – jezdnia w kierunku Gdyni, miejsce wstrzymania ruchu km około 321+300
- w związku z planowanym montażem szalunków związanych z budową wiaduktu drogowego WS-102 (w ciągu S6 nad ul. Chwaszczyńską) w węźle Gdynia Wileki Kack w ramach budowy drogi ekspresowej S6 planowane są utrudnienia w godzinach nocnych tj. od 21:30 - 5:00 w nocy z 25/26.02.2021, polegające na wyłączeniu z ruchu odcinka jezdni ul. Chwaszczyńskiej w kierunku Chwaszczyna pomiędzy skrzyżowaniami w węźle Gdynia Wielki Kack. Objazd wyłączonego odcinka będzie możliwy poprzez ulice: Nowowiczlińska–Rdestowa lub poprzez węzeł Chwarzno i nawrotka w kierunku Gdańska. Po zakończeniu prac ruch zostanie przywrócony.
 
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w listopadzie 2020 planowane następujące zmiany w organizacji ruchu:
- w dniu 02.11.2020 o godz. 12:00 zostanie wprowadzona organizacja ruchu polegająca na zamknieciu ul.Kieleńskiej w Koleczkowie. Zmiana będzie obowiązywać do 31.07.2021r.
- w dniu 26.11.2020r. o godz. 11:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu związana z uruchomieniem dużego by-passu na czas budowy obiektu inżynierskiego nad istniejącą drogą wojewódzką nr 218. Planowany okres obowiązywania przedmiotowej organizacji ruchu - 02.11.2021r.
 
W zakladce "Obiekty inż." umieszczono interaktywną wizualizację obiektów inżynierskich z podziałem na odcinki.
 
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 planowane następujące zmiany w organizacji ruchu:
- W związku z pracami związanymi z koniecznością przepięcia zasilania trakcji trolejbusowej  w nocy z 30.06.2020 na 01.07.2020 w godz. od 0:00 do 4:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu -  uruchomienie by-passu przy ul.Nowowiczlińskiej. Zmiany w organizacji będą utrzymywane do końca roku.
- 08.07.2020 o godzinie 09:00 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu  na czas oznakowania prac związanych z budową ul.Nowo Rdestowej w Gdyni.  Odcinek drogi, na której prowadzone będą prace będzie wyłączony z ruchu, dopuszczony będzie jedynie dojazd do posesji od strony ul. Kolonia. Termin obowiązywania przedmiotowej organizacji ruchu to okres około 6 m-cy.
 
W zakladce MAPY została przedstawiona prezentacja Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Informujemy, iż przez pierwszy rok na węźle Wielki Kack będą obowiązywać Etapy 1-4, w drugim roku budowy 5-7.
Dodatkowo został umieszczony schemat poruszania się na Chwaszczyńskiej przy zamkniętej jezdni oraz przekrój typowy Obwodnicy przy zabezpieczeniu betonowymi barierami strefy robót.
 

W dniu 20.11.2018 podpisana została umowa na dofinansowanie unijne projektu „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk odc. Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 POIS.03.01.00-00-0044/18-00 Priorytet III – rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T”. Fragment drogi ekspresowej S6 łączącej Słupsk z Gdańskiem dotyczy trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości blisko 41 km: Boże Pole - Luzino, Luzino - Szemud oraz Szemud - Gdynia Wielki Kack. Na pierwsze dwa odcinki umowy z wykonawcami podpisaliśmy w czerwcu br., a na odcinek najbliższy Trójmiasta w marcu br. Obecnie trwa projektowanie, a prace budowlane ruszą w drugiej połowie 2019 r. po uzyskaniu zezwoleń na realizację inwestycji. W drugiej połowie 2021 roku ędziemy mogli pojechać tymi trzema odcinkami S6. Całkowity koszt budowy wyniesie ponad 2 mld zł, a unijne dofinansowanie przekroczy 984 mln zł.

W dniu 25.04.2018 r. podpisana została umowa nr 58/I-4/2018  na Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)”.

Dnia 26.03.2018 r. GDDKiA Oddział w Gdańsku zawarła z firmą Polaqua umowę nr 47/I-4/2018 na Budowę drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem).

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl