Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Aktualności

W dniu 08.10.2021r. przez strony Kontraktu podpisano Aneks nr 9 do Umowy nr 47/I-4/2018 z dnia 26.03.2018r.  W zwiazku z wystąpieniem czynników opózniejących prowadzenie Robót (m.in. niezidentyfikowane stanowiska archeologiczne, które zostały odkryte podczas prowadzenia robót budowlanych ) wydłużony został termin na ukończenie robót do dnia 24.06.2022r.
 
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w październiku 2021 planowane  następujące zmiany w organizacji ruchu:
 • Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w ciągu ul. Chwaszczyńskiej na odcinku  od ul. Nowowiczlińskiej do ul. Górniczej w związku z rozbudową ul. Chwaszczyńskiej. 
  W trakcie prowadzenia robót związanych z budową sieci i konstrukcji jezdni planowane jest zwęzenie jezdni do jednego pasa ruchu (kierunek do Centrum). Na jezdni północnej (kier. Chwaszczyno) ruch odbywać się będzie bez zmian. W czasie układania warstw bitumicznych na jezdni południowej planuje się całkowite zamknięcie jezdni południowej (w kierunku Centrum) i przełożenie ruchu na jezdnię północną, gdzie ruch będzie się odbywał dwukierunkowo. Przełożenie ruchu z jednej jezdni na drugą odbywać się będzie poza istniejącymi skrzyżowaniami. Planowany termin wprowadzenia TOR – 12.10.2021 godz. 20:00, a termin obowiązywania – wprowadzenie kolejnej tymczasowej organizacji ruchu

Lokalizacja wprowadzanych zmian na ul.Chwaszczyńskiej
Obowiązuje od 12.10.2021 godz. 20:00

 • Zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie prawego pasa ruchu + chwilowe wstrzymania ruchu również na drugim pasie) na kierunku Gdańsk - Szczecin w dniu 09.10.2021 r.  po godz. 18:00 i są związane z montażem podwalin i wypełnień na ekranie 33L.
 • Zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie prawego pasa ruchu) na kierunku Szczecin - Gdańsk w dniach 07.10.2021 - 08.10.2021 r. w godz. 18:00 – 20:00 i są związane z dostawą i montażem podwalin i wypełnień na ekranie 25L.
 • Zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie prawego pasa ruchu + chwilowe wstrzymania ruchu również na drugim pasie) na kierunku Gdańsk - Szczecin w dniu 06.10.2021 r. w godz. 18:00 – 20:00 i są związane z montażem podwalin i wypełnień na ekranie 33L.
 • zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie prawego pasa ruchu + chwilowe wstrzymania ruchu również na drugim pasie) na kierunku Szczecin - Gdańsk w dniu 02.10.2021 r. w godz. 7:00 – 17:00 i są związane z montażem podwalin i wypełnień na ekranie 25L.
 • zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie prawego pasa ruchu + chwilowe wstrzymania ruchu również na drugim pasie) na kierunku Gdańsk - Szczecin w dniu 02.10.2021 r. w godz. 7:00 – 17:00 i są związane z montażem podwalin i wypełnień na ekranie 33L.
 • w związku z budową wiaduktu WD-98 zostanie wprowadzona zmiana w organizacji ruchu w obszarze ulic: Chwaszczyńka – Starochwaszczyńska – Krzemowa – Rdestowa w ramach projektowanej drogi ekspresowej S6. Planowany termin wprowadzenia TOR – około godz. 24 w nocy z 30.09.2021/01.10.2021, a termin obowiązywania – wprowadzenie kolejnej tymczasowej organizacji ruchu. Schemat objazdu

  schemat objazdu w obszarze ulic: Chwaszczyńka – Starochwaszczyńska – Krzemowa – Rdestowa;
  obowiązuje od 01.10.2021r.

 
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 we wrześniu 2021 planowane  następujące zmiany w organizacji ruchu:
 • !!!Aktualizacja!!! zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie prawego pasa ruchu) na kierunku Szczecin - Gdańsk  w dniu 30.09.2021 r. po godz. 18:00
 • zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie prawego pasa ruchu) na kierunku Szczecin - Gdańsk w dniach 28.09.2021 - 01.10.2021 r. w godz. 18:00 – 20:00 . Prace są związane z dostawą podwalin i wypełnień na ekranie 25L.
 • zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie lewego/prawego pasa ruchu) na kierunku Gdynia – Gdańsk na wysokości obiektu WD-103 w dniu 28.09.2021 r. w godz. 18:00 – 22:00 (na 2 h przymknięcie każdego pasa ruchu) i są związane z zakończeniem prac antykorozyjnych konstrukcji stalowej obiektu inżynierskiego.
 • zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie prawego pasa ruchu) na kierunku Gdańsk - Szczecin w dniu 20.09.2021 r. w godz. 18:00 – 19:00 . Prace są związane z montażem i spawaniem dwóch słupów na ekranie 32L.
 • zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie lewego/prawego pasa ruchu) na kierunku Gdynia – Gdańsk na wysokości obiektu WD-103 w dniu 18.09.2021 r. Prace te byłby prowadzone w godz. 8:00 – 13:00 (na 2,5 h przymknięcie każdego pasa ruchu) i są związane
  z myciem obiektu oraz zakończeniem prac antykorozyjnych konstrukcji stalowej obiektu inżynierskiego
 • zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie prawego pasa ruchu) na kierunku Gdańsk - Szczecin w dniu 18.09.2021 r.  w godz. 7:00 – 17:00. Prace są związane z montażem podwalin na ekranie 33L i 34L.
 • w związku z planowaną budową infrastruktury technicznej w ciągu ul. Chwaszczyńskiej (na wysokości ul. Chwaszczyńskiej 49A) w nocy z 15/16.06.2021 o godz. 18.00 oraz w nocy z 16/17.06.2021 o godz. 19.00. planowana jest zmiana organizacji ruchu.  W związku z wprowadzaniem TOR ruch będzie się odbywał po jednym pasie, a utrudnienia będą występowały w godz. 18:00/19:00 – 5:00.
 • !!!Aktualizacja!!! w dniu 14.09.2021r. Wykonawca przystąpi do zabezpieczenia rejonu prac rozbiórki obiektu WS-104. Informujemy, iż rozbiórka obiektu WD-104 ruszyła w dniu 27.09.2021 poniżej szczegółowy harmonogram robót:
            1. 27.09.2021 - 11.10.2021 - rozbiórka obiektu – 2 przęsła od Gdyni + podpory od Gdyni;
            2. 12.10.2021 - 17.10.2021 - by-pass i przełożenie ruchu na przęsło od Gdańska;
            3. 18.10.2021- 31.10.2021 – rozbiórka przęsła i podpór od Gdyni;
            Jednocześnie informujemy, że termin z pozycji 2 i 3 może ulec zmianom, o czym będziemy informować.
 • zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu na kierunku Gdańsk - Szczecin ( km 321+600 do km 321+800 (jezdnia lewa) w dniu 14.09.2021 r.  w godz. 7:00 – 12:00. Prace są związane z wykonaniem ścieku trójkątnego przy pasie dzielącym metodą ślizgową.
 • zawężenie jezdni do jednego pasa ruchu (zamknięcie prawego pasa ruchu) na kierunku Gdańsk - Szczecin w dniu 11.09.2021 r.  w godz. 7:00 – 17:00. Utrudnienia są związane z montażem podwalin na ekranie 33L i 34L
 • zawężenie jezdni S6 do jednego pasa ruchu (zamknięcie prawego pasa ruchu) na kierunku Gdańsk - Szczecin w dniu 04.09.2021 r.  w godz. 7:00 – 17:00.  Utrudnienia są związane z montażem podwalin na ekranie 33L i 34L. 
 • w dniu 03.09.2021r. o godz. 08:00 planowane zamkniecie ul.Obrońców Szemudu w m.Szemud i poprowadzenie objazdu ul.Myśliwską. Planowany okres obowiązywania przedmiotowej organizacji ruchu to 02.11.2021r. (termin może ulec zmianie).

 

W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w sierpniu 2021 wprowadzono  następujące zmiany w organizacji ruchu:
 • wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w ciągu S6  - zamknięcie jezdni głównej w węźle Gdynia Wileki Kack i poprowadzenie ruchu nowym układem. Wprowadzenie ostateczne przedmiotowej TOR nastąpi w dniu 09.08.2021 o godz. 6:00, a termin obowiązywania – wprowadzenie kolejnej tymczasowej organizacji ruchu lub wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

Nowy układ na głównej jezdni w. Gdynia Wielki Kack
obowiązuje od 09.08.2021r.

 
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w lipcu 2021 wprowadzono  następujące zmiany w organizacji ruchu:
 • planowane zamknięcie zjazdu na teren dawnego Polifarbu przy ul. Chwaszczyńskiej. Dojazd będzie zapewniony poprzez łącznik od ul. Kremowej. Planowane wprowadzenie organizacji ruchu to 26.07.2021 o godz. 6:00.
 • wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w ciągu S6 tj. zamknięcie łącznicy północno-wschodniej w węźle Gdynia Wielki Kack i poprowadzenie ruchu nowymi łącznicami poprzez ul. Chwaszczyńską i Nowowiczlińską. Wprowadzenie TOR nastąpi w dniu 19.07.2021 20.07.2021 o godz. 6:00, a termin obowiązywania – wprowadzenie kolejnej tymczasowej organizacji ruchu.              

Schemat zmienionych relacji na w. Gdynia Wielki Kack.
Obowiązuje od 20.07.2021 r.

 • wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w ciągu ul. Chwaszczyńskiej w związku z zawężeniem ul. Chwaszczyńskiej na odc. od km 2+200 do 2+500 (odc. ul. Starochwaszczyńska - Krzemowa) projektowanej drogi ekspresowej S6.  Planowany termin wprowadzenia TOR – 14.07.2021 o godz. 6:00, a termin obowiązywania – wprowadzenie kolejnej tymczasowej organizacji ruchu.
 • wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z przełożeniem ruchu na by-pass w ciągu ul. Chłopskiej w Dobrzewinie w ramach budowy drogi ekspresowej S6. Termin wprowadzenia zmian przewiduje się wprowadzić w dniu 12.07.2021r.  o godz. 9:00
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w czerwcu 2021 wprowadzono następujące zmiany w organizacji ruchu:
 • !!!Aktualizacja!!! planowane zamknięcie skrzyżowania DK20 z ul. Rewerenda. Wprowadzenie organizacji ruchu zaplanowane jest na 24.06.2021 o godz. 21:00, a okres obowiązywania - do 30.09.2021 30.10.2021r .
 • w zwiazku z uruchomieniem by-passu w ciagu ul.Wczasowej w m.Koleczkowo w dniu 11.06.2021 o godz. 9:00 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu.Planowany okres obowiazywania zmian - 02.11.2021 (termin może ulec zmianie).
 • w związku z przełożeniem ruchu na by-pass w ciągu ul. Obrońców Szemuda w Szemudzie w dniu 11.06.2021r.  o godz. 8:00. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu. Planowany okres obowiazywania zmian - 02.11.2021 (termin może ulec zmianie).

W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 w listopadzie 2020 wprowadzono następujące zmiany w organizacji ruchu:

- !!!Aktualizacja!!! w dniu 02.11.2020 o godz. 12:00 zostanie wprowadzona organizacja ruchu polegająca na zamknieciu ul.Kieleńskiej w Koleczkowie. Zmiana będzie obowiązywać do 31.07.2021r.  Ze względu na brak zakończenia robót budowlanych, termin otwarcia w/w ulicy został przesunięty do 31 października 2021r.
- w dniu 26.11.2020r. o godz. 11:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu związana z uruchomieniem dużego by-passu na czas budowy obiektu inżynierskiego nad istniejącą drogą wojewódzką nr 218. Planowany okres obowiązywania przedmiotowej organizacji ruchu - 02.11.2021r.
 
W zakladce "Obiekty inż." umieszczono interaktywną wizualizację obiektów inżynierskich z podziałem na odcinki.
 
W związku z budową drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej Zadanie 3 wprowadzono następujące zmiany w organizacji ruchu:
- W związku z pracami związanymi z koniecznością przepięcia zasilania trakcji trolejbusowej  w nocy z 30.06.2020 na 01.07.2020 w godz. od 0:00 do 4:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu -  uruchomienie by-passu przy ul.Nowowiczlińskiej. Zmiany w organizacji będą utrzymywane do końca roku.
- 08.07.2020 o godzinie 09:00 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu  na czas oznakowania prac związanych z budową ul.Nowo Rdestowej w Gdyni.  Odcinek drogi, na której prowadzone będą prace będzie wyłączony z ruchu, dopuszczony będzie jedynie dojazd do posesji od strony ul. Kolonia. Termin obowiązywania przedmiotowej organizacji ruchu to okres około 6 m-cy.
 
W zakladce MAPY została przedstawiona prezentacja Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Informujemy, iż przez pierwszy rok na węźle Wielki Kack będą obowiązywać Etapy 1-4, w drugim roku budowy 5-7.
Dodatkowo został umieszczony schemat poruszania się na Chwaszczyńskiej przy zamkniętej jezdni oraz przekrój typowy Obwodnicy przy zabezpieczeniu betonowymi barierami strefy robót.
 

W dniu 20.11.2018 podpisana została umowa na dofinansowanie unijne projektu „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk odc. Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 POIS.03.01.00-00-0044/18-00 Priorytet III – rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T”. Fragment drogi ekspresowej S6 łączącej Słupsk z Gdańskiem dotyczy trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości blisko 41 km: Boże Pole - Luzino, Luzino - Szemud oraz Szemud - Gdynia Wielki Kack. Całkowity koszt budowy wyniesie ponad 2 mld zł, a unijne dofinansowanie przekroczy 984 mln zł.

W dniu 25.04.2018 r. podpisana została umowa nr 58/I-4/2018  na Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)”.

Dnia 26.03.2018 r. GDDKiA Oddział w Gdańsku zawarła z firmą Polaqua umowę nr 47/I-4/2018 na Budowę drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem).

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl